Skriv ut

Akuta besvär

När en akut skada uppstår (vävnadsskada, svullnad och inflammation) reagerar kroppen med att skicka smärtsignaler till hjärnan. Samtidigt stramas musklerna åt i det skadade området för att skydda mot ytterligare skada.

Det första vi gör på KiropraktorHälsan är att genom bakgrundshistoriken och en grundlig undersökning ta reda på vad som är skadat och dess omfattning. Så fort vi har en klar bild av besväret gör vi det vi kan för att uppnå symtomlindring och stödja läkeprocessen. De flesta upplever en funktionsförbättring redan första dagen. Normalt tar det 2-3 veckor innan symtomen har avklingat, men hos vissa går det betydligt fortare.

När besvären har avtagit gör vi en bedömning tillsammans med dig om en större undersökning är nödvändig för att i första hand finna orsaken till varför besvären uppstod.

Koordinationsmätningar kan visa om ett underliggande besvär kvarstår även om symptomen har klingat av. Med utgångspunkt från mätningarna kan vi göra en plan för att förändra detta och förebygga att besvären återkommer.

Akuta ryggsmärtor och nackspärr är vanliga symtom när man söker akut till KiropraktorHälsan och vi försöker avsätta tider varje dag för detta.

Läs om akut behandling

Här hittar du oss

Kiropraktorhälsan i Nyköping
Slottsgatan 23
611 32 Nyköping

Legitimerade av Socialstyrelsen

lkrLogo  CollegeLogo