Skriv ut

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är ett traditionellt hantverk som med specifika handgrepp återskapar en normal rörlighet mellan två leder (kiropraktisk justering). Många gånger ackompanjeras justeringen med ett “knak”, ett ljud från ledvätskan. Det är normalt inte förenat med smärta utan ett naturligt ljud. Idag finns det moderna effektiva kiropraktiska tekniker som är mjuka och utan “knakljud”.

Kiropraktisk behandling har i ett flertal vetenskapliga studier visat goda resultat för akuta och kroniska besvär, framförallt från länd- och halsrygg. Oavsett teknik så är grundidén densamma; att återskapa en normal rörlighet i ett område (ofta mellan två kotor i ryggraden). Normal rörlighet är gynnsamt för läkning och påverkar nervsystemet positivt.

Många gånger kombineras olika tekniker vid varje besök för att uppnå bästa individuella effekt.

Läs mer om neurologisk kiropraktik

Här hittar du oss

Kiropraktorhälsan i Nyköping
Slottsgatan 23
611 32 Nyköping

Legitimerade av Socialstyrelsen

lkrLogo  CollegeLogo